DORADCA ADR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

1500.00 

*CENA PROMOCYJNA TYLKO PRZY PEŁNEJ WPŁACIE

KURS DORADCY ADR OBEJMUJE:

46 godzin zajęć teoretycznych

Szkolenie odbędzie się przy zapisie minimum 8 osób.

Ważne informacje || Wymagania || Uprawnienia
KURS ADR:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE: 46 h

Szkolenie odbędzie się przy zapisie minimum 8 osób.

Przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Art. 15.1.) oraz Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (1.8.3.1) nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane
z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor)

DORADCA WYKONUJE OBOWIĄZKI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PODANYCH W ADR (1.8.3.3):
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych,
 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych (klasyfikacja, oznakowanie, dobór opakowań, dokumentacja, plan ochrony, dobór środków transportowych, wyposażenie pojazdów, stosowanie wyłączeń, raport powypadkowy),
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz inne zawarte w 1.8.3.3 ADR.

Współpraca z doradcą w znacznym stopniu zmniejsza koszty związane z prowadzeniem działalności związanej z towarami niebezpiecznymi oraz pozwala uniknąć kar administracyjnych nakładanych przez inspektorów inspekcji transportu drogowego.


WYMAGANIA
WYMAGANIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
 • ukończone 21 lat,
 • wykształcenie wyższe,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu.


PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA:
 • przepisy krajowe i międzynarodowe regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
 • budowa i użytkowanie opakowań,
 • zasady znakowania,
 • dokumentacja,
 • szczególne warunki przewozu towarów niebezpiecznych,
 • warunki przewozu, załadunku, rozładunku i manipulowanie ładunkiem,
 • obowiązki uczestników przewozu, kontrola przewozów, zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych i za szkody spowodowane takim przewozem.
 • przepisy dotyczące przewozu drogowego,
 • pojazdy,
 • załadunek i rozładunek,
 • przewóz w cysternach,
 • zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane przewozem towarów niebezpiecznych; ratownictwo techniczne i chemiczne,
 • szkolenie kierowców i innych osób związanych z przewozem.

EGZAMIN

EGZAMIN DLA DORADCÓW SKŁADA SIĘ Z:
 • części ogólnej, zawierającej zestaw 30 pytań testowych, trwającej 80 minut;
 • części szczegółowej, zawierającej 20 pytań testowych, trwającej 60 minut;
 • opisowego zadania praktycznego (nie dotyczy doradcy przedłużającego uprawnienia), na którego rozwiązanie przewidziano 60 minut.

W każdym pytaniu testowym podane są trzy odpowiedzi do wyboru, z których przynajmniej jedna jest prawdziwa. Zadaniem zdającego jest wskazanie w arkuszu odpowiedzi, które odpowiedzi są prawdziwe i które odpowiedzi są fałszywe. Jeśli odpowiedź jest prawdziwa, w odpowiedniej rubryce należy wpisać cyfrę „1”, jeżeli odpowiedź jest fałszywa należy wpisać cyfrę „0″.

Każda z trzech prawidłowo zaznaczonych odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne jest osobno punktowana, a więc za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Minimalny procentowy próg punktów pozostał na dotychczasowym poziomie 80%, co oznacza, że aby zdać egzamin trzeba uzyskać z testu z części ogólnej przynajmniej 72 punkty, z części szczegółowej przynajmniej 48 punktów oraz prawidłowo rozwiązać zadanie opisowe (o ile egzamin je obejmuje).

 • Koszt egzaminu wynosi: 500 zł

WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU SĄ PODANE NA STRONIE MINISTERSTWA –SPRAWDŹ TUTAJ >>

GWARANCJA JAKOŚCI - JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

 • szkolenie przez profesjonalnych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem
 • zajęcia teoretyczne – rano, po południu, w weekendy
 • badania lekarskie oraz psychologiczne codziennie od poniedziałku do piątku


UWAGA !!! REKONWERSJA !!!  Dofinansowanie dla wszystkich żołnierzy zawodowych z Wojskowego Biura Emerytalnego.SPRAWDŹ >>

Opinie (1)

Opinie

5,0
Na podstawie 1 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-1 z 1 recenzja
 1. Kursant: Szymon Sitkiewicz >> Serdecznie polecam kurs na doradcę ADR prowadzony przez Pana Mariusza. Specjalista o ogromnej wiedzy, którą potrafi skutecznie przekazać. Super podejście do kursantów. Egzamin zdany za pierwszym podejściem ☺️

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
DODAJ OPINIĘ

Call Now Button