KURS ADR – CYSTERNY

400.00 

KURS ADR – CYSTERNY OBEJMUJE:

16 godzin zajęć teoretycznych

Ważne informacje || Wymagania || Uprawnienia
KURS ADR:

ZAJĘCIA TEORETYCZNE: 16 h

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ DWA WEEKENDY:

 • piątek 16:00 – 22:00 || sobota 9:00 – 15:00 || niedziela 9:00 – 15:00
 • 2 niedziela – egzamin państwowy na miejscu w naszej siedzibie

Przedsiębiorcy, których działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, mają obowiązek szkolenia pracowników w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych! Podstawa prawna: Ustawy z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U.Nr199,poz.1671 ze zmianami, Dział 8.2)


SZKOLENIU PODLEGAJĄ
SZKOLENIU PODLEGAJĄ:
 • kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne ( szkolenie co 5 lat)
 • kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne w cysternach stałych lub odejmowalnych, pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej przekraczającej 1000 litrów oraz w kontenerach cysternach, cysternach odejmowalnych lub MEGG o pojemności jednostkowej przekraczającej 3000 litrów (szkolenie co 5 lat)
 • kierowcy pojazdów przewożących materiały lub przedmioty wybuchowe klasy 1(szkolenie co 5 lat)
 • kierowcy pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze klasy 7 (szkolenie 5 lat)
 • pracownicy obsługi przewozów towarów niebezpiecznych (m.in. magazynierzy oraz osoby pracujące przy załadunku), (szkolenie co 3 lata).
 • Brak aktualnego zaświadczenia ADR jest zagrożone karą pieniężną w wysokości 2000 zł!


PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM KURSU ADR – CYSTERNY:
 • System regulacji prawnych
 • Przegląd struktury znowelizowanej Umowy ADR
 • Obowiązki uczestników przewozu
 • Doradca ds. bezpieczeństwa (DGSA)
 • Podstawy klasyfikacji oraz wykaz towarów niebezpiecznych
 • Zasady pakowania i oznakowania
 • Dokumentacja stosowana w transporcie
 • Wyłączenia w stosowaniu przepisów
 • Wymogi dot. magazynowania
 • Kodeks IMDG – różnice w stosunku do ADR
 • Zmiany w ADR 2009-2011
 • Ochrona ładunków i środków transportu (film)
 • Warsztaty (testy i ćwiczenia).

GWARANCJA JAKOŚCI - JESTEŚ W DOBRYCH RĘKACH

 • szkolenie przez profesjonalnych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem
 • zajęcia praktyczne na identycznym samochodzie jaki posiada WORD
 • 100% zajęć w strefie egzaminacyjnej
 • zajęcia teoretyczne – rano, po południu, w weekendy oraz e-learning
 • szkolenie praktyczne – instruktorzy są dyspozycyjni od 7.00 do 22.00 przez cały tydzień
 • badania lekarskie oraz psychologiczne codziennie od poniedziałku do piątku


UWAGA !!! REKONWERSJA !!!  Dofinansowanie dla wszystkich żołnierzy zawodowych z Wojskowego Biura Emerytalnego.SPRAWDŹ >>

Opinie (0)

Opinie

There are no reviews yet

Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
DODAJ OPINIĘ

Call Now Button