KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, jak poniżej.

  1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników szkoleń/kursów i ich Przedstawicieli jest OSK Kursant tj. Szkoła Jazdy Kursant Świsulski Andrzej, Grad Sławomir spółka jawna  ul. Tarnogajska 5/9, 50- 512 Wrocław, NIP: 8992385555, REGON: 932277616 (dalej także jako „ADO”). Pełna klauzula informacyjna oraz Polityka Prywatności jest dostępna pod adresem https://kursant.wroclaw.pl/polityka-prywatnosci-rodo/ Polityka prywatności dotycząca plików cookies jest dostępna pod adresem: https://kursant.wroclaw.pl/zarzadzanie-plikami-cookies/

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie twoich danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kraj pochodzenia, nazwa firmy, nr pesel,data i miejsce urodzenia, nr PKK,nr PKZ, adres e-mail i numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niepodanie nam imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu, adresu e-mail, i nr pesel uniemożliwi zapisanie się na szkolenie/kurs.

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
i. w celu wykonania Umowy o przeprowadzenie kurs/szkolenia, w tym zwłaszcza w celu
kontaktu, co stanowi realizację naszego prawnie uzasadnionego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
ii. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego
interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. f RODO),
iii. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją
naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celach wskazanych w pkt 4 ppkt i-iii powyżej, tj. na podstawie uzasadnionego interesu. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres związania nas Umową wskazaną w pkt 4 ppkt i
oraz przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa regulujące obowiązku podmiotów
szkoleniowych, a także w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń z nim związanych, chyba
że dłuższe przechowanie danych jest wymagane przez przepisy prawa.

7. Twoje dane osobowe będą przekazane organom i instytucjom publicznym związanym z procesem ubiegania się o uprawnienia/kompetencje, których dotyczy szkolenie/kurs na który się zapisałeś/-aś.

Twoje dane mogą zostać przekazane firmom współpracującym z Administratorem lub świadczącym dla Administratora różnego rodzaju usługi – w tym finansowe, prawne, księgowe, archiwizacyjne, kurierskie. Odbiorcami mogą być też podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, takie jak dostawcy systemów informatycznych i aplikacji itp. Odbiorcami danych są również podmioty prowadzące rekrutację na zlecenie Administratora bądź pośredniczące w przekazywaniu zgłoszeń kandydatów. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym na ich uprawnione żądanie, np.: do ZUS i administracji skarbowej.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
Devquebe sp. z o.o. KRS: 0000772591,
Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Maik-Bełza, NIP: 894-254-33-25),
Biuro rachunkowe Danuta Mazurek, NIP: 8941282704
dostawca internetu Orange Polska S.A.

Kylos.pl, Kylos sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź

T‑Mobile Polska S.A.
Grupa Image Sp.zo.o.
LIWONA Sp.zo.o.
PayU S.A.
Grupa CARGO Sp.zo.o. Sp.k.
ODZ Grażyna Paterek NIP: 6211179246

BIG InfoMonitor S.A.
Doctor PC RAMZES Rafał Skałecki NIP: 8941879944
Qnap System Inc

8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

9. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, – sprostowania (poprawiania) swoich danych, – usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, – przenoszenia danych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.

Call Now Button