POLITYKA PRYWATNOŚCI/RODO

RODO/Polityka Prywatności OSK Kursant

WPROWADZENIE

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności Szkoły Jazdy Kursant Świsulski Andrzej, Grad Sławomir spółka jawna (dalej jako: OSK Kursant), szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów
danych z tym związanych.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE I CO OZNACZA ICH PRZETWARZANIE?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. OSK Kursant przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

KIEDY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których OSK Kursant jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których OSK Kursant przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. OSK Kursant realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane OSK Kursant jako administratora danych osobowych:

 

Szkoła Jazdy Kursant Świsulski Andrzej , Grad Sławomir spółka jawna ul. Tarnogajska 5/9, 50-512 Wrocław, NIP: 8992385555, REGON: 932277616

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych , oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem prosimy kontaktować się z nami pod adresem email: biuro@kursant.wroclaw.pl

W JAKI SPOSÓB, W OPARCIU O JAKIE PODSTAWY PRAWNE I JAKIEGO TYPU DANE OSOBOWE PRZETWARZA OSK KURSANT?

Ilekroć przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny) oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku że wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważałby nad naszymi interesami (wówczas możemy przetwarzać dane osobowe jeśli np. posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ OSK KURSANT LUB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (SKLEPU INTERNETOWEGO)

INFORMACJE OGÓLNE

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową OSK Kursant lub korzystające z usług świadczonych przez OSK Kursant drogą elektroniczną (np. sklep internetowy prowadzony przez OSK Kursant), które dalej łącznie nazywamy „Serwisami”, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

COOKIES

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów OSK Kursant. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika;
 • umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
 • zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
 • zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe OSK Kursant; 
 • monitoring dostępności usług.
 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika
 • zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
 • sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
 • umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
 • dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
 • ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
 • przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
 • wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
 • wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

OSK Kursant korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki
cookies w następujących celach:

 • monitorowanie ruchu na naszych stronie www.;
 • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób
 • użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych
  produktów;
 • ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony www. potrzebne do analizy korzystania z
  serwisu internetowego OSK Kursant;
 • kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badanie zapisów na newslettery;
 • wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
 • integracja z portalem społecznościom;

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

 • Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: google.com);
 • Gemius (więcej informacji na stronie: gemius.pl);
 • Quartic (więcej informacji na stronie: quartic.pl)
 • Livechat (więcej informacji na stronie: livechatinc.com)
 • Facebook (więcej informacji na stronie: facebook.com)
 • DotPay (więcej informacji na stronie: dotpay.pl)
 • Edito (więcej informacji na stronie: edito.pl)
 • Criteo (więcej informacji na stronie: criteo.com)
 • Linkedin (więcej informacji na stronie: linkedin.com)
 • Google Ads (więcej informacji na stronie: google.com)
 • Microsoft Ads (więcej informacji na stronie: microsoft.com

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisu OSK Kursant mogą obsługiwać zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronie internetowej OSK Kursant. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.

 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez OSK Kursant lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Zarządzanie plikami cookies” 

 

OSK Kursant zastrzega, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Serwis mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

LOGI DOSTĘPOWE

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

POZOSTAŁE DANE

Gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy zapisywaniu się na poszczególne kursy i szkolenia, subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

– na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

– na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane

– jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych nie zpseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies

– profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszych Serwisów lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji

– profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu OSK Kursant możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

– dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

– dane osobowe osób, które korzystają z naszego sklepu internetowego i wypełniają w tym celu formularz internetowy przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy;

– niekiedy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania pewnych danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych lub realizacji kursu lub szkolenia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z OSK KURSANT W CELU UZYSKANIA INFORMACJI O OFERCIE LUB PODZIELENIA SIĘ UWAGAMI DOTYCZĄCYMI USŁUG LUB PRODUKTÓW OSK KURSANT, A TAKŻE KONTAKTUJĄCYCH SIĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY Z OSK KURSANT

Poza danymi, o których była mowa powyżej, od osób fizycznych, które kontaktują się z OSK Kursant w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów OSK Kursant zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomość za pośrednictwem czatu. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

 

Od osób kontaktujących się z OSK Kursant w celu zawarcia umowy szkoleniowej, opłacenia szkolenia/kursu, zbieramy następujące dane, których zakres wynika z potrzeby przypisania uczestnika kursu, szkolenia do założonego zamówienia, zawartej umowy, opłacenia kursu/szkolenia, zgłoszenia uczestnika kursu/szkolenia we właściwych rejestrach, wystąpienia o nadanie/ pozyskania numeru PKK/PKZ: imię i nazwisko, nazwa firmy, kraj pochodzenia, adres zamieszkania, nazwa ulicy, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, nr telefonu, nr pesel, nr PKK/PKZ (jeśli został już nadany).

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do OSK Kursant lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW/ KURSANTÓW OSK KURSANT I POTENCJALNYCH KLIENTÓW/KURSANTÓW

OSK Kursant przetwarza dane osobowe swoich klientów/kursantów i potencjalnych klientów/kursantów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami OSK Kursant niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się OSK Kursant (w tym zarówno system CRM). Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z OSK Kursant umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom OSK Kursant w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących klientami/kursantami OSK Kursant opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie OSK Kursant jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing)

– wykonania zawartej umowy

– obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów regulujących zasady przyznawania uprawnień do prowadzenia pojazdów itd.).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi klientami/kursantami opiera się na:

– usprawiedliwionym interesie OSK Kursant jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych)

– zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing)

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy OSK Kursant przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;

2) w przypadku, gdy OSK Kursanat przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku, gdy OSK Kursant przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

KIEDY I W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE PODMIOTOM TRZECIM? CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa lub gdy ciąży na nas taki ustawowy obowiązek, zwłaszcza w celu wykonania zawartej z klientem/kursantem umowy. Dane osobowe które przekazujemy podmiotom trzecim na innej podstawie niż obowiązek wynikający z przepisów prawa, przekazujemy na podstawie umowy  zawieranej z podmiotem trzecim, w której szczegółowo regulujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów
w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które OSK Kursant przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

– organy administracji państwowej lub samorządowej, którym dane muszą być przekazane w celu realizacji kursu/szkolenia,

– podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy)

– podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz OSK Kursant

– podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz OSK Kursant

– pozostali podwykonawcy OSK Kursant, świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta OSK Kursant, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy,

– kancelarie prawne i firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)

– audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi

– organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

Podjęliśmy działania, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich danych osobowych oraz zgodność z prawem przekazywania danych osobowych poza teren EOG. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I JAKI JEST SPOSÓB ICH REALIZACJI?
 • Dostęp do danych osobowych – Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl
 • Zmiana danych osobowych – Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: biuro@kursant.wroclaw.pl
 • Wycofanie zgody – W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła; dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 • Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych – W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl Jednocześnie informujemy, że z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OSK Kursant albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez OSK Kursant. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PODMIOTOM, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ I JAKI JEST SPOSÓB ICH REALIZACJI?
 • Dostęp do danych osobowych – Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl
 • Zmiana danych osobowych – Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: biuro@kursant.wroclaw.pl
 • Wycofanie zgody – W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła; dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 • Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych – W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl Jednocześnie informujemy, że z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OSK Kursant albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez OSK Kursant. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

WSZELKIE POZOSTAŁE PYTANIA, WĄTPLIWOŚCI I SKARGI

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres e-mail: biuro@kursant.wroclaw.pl

Informujemy, że osoby, których dane osobowe przetwarza OSK Kursant, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Umożliwiamy także kontakt bezpośredni w siedzibie OSK Kursant, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny.

Call Now Button