ZASADY EGZAMINOWANIA  – CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Po 19.01.2013 liczba pytań egzaminacyjnych zwiększyła się z 500 do 3000.

Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zastosowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.

1. CZĘŚĆ TEORETYCZNA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO OBEJMUJE:

1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 

a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:


a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

2. KAŻDE PYTANIE ZAWIERA

1) jedną prawidłową odpowiedź
2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

3. UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIE POLEGA NA:

1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami “TAK” albo “NIE” jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;


2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

4. OSOBA EGZAMINOWANA MOŻE POPRAWIAĆ UDZIELONE ODPOWIEDZI… 

do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

5. SUMA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO WYNOSI: 74
6. CZAS TRWANIA CZĘŚCI TEORETYCZNEJ EGZAMINU PAŃSTWOWEGO WYNOSI: 25 MINUT

NOWE ZASADY EGZAMINOWANIA PO 19.01.2013 R. – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA KAT. A I A1

Zmieniły się przepisy odnośnie przeprowadzania egzaminu państwowego praktycznego na kat. A, A1.

 

 

I NA PLACU OD 01.06.2010 R NA EGZAMINIE PAŃSTWOWYM WCHODZI OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE DO JAZDY TJ.NA KOPERTACH NA ŁUKU TRZEBA ROZEJRZEĆ SIĘ W LEWO W PRAWO I DO TYŁU (UPEWNIAM SIĘ ), UPEWNIENIE JEST TEŻ OBOWIĄZKOWE PRZY WŁĄCZENIU SIĘ DO RUCHU PO NP. PARKOWANIU CZY ZATRZYMANIU NA POLECENIE Z WYKORZYSTANIEM POBOCZA DROGI. PAMIĘTAJMY, ŻE NA EGZAMINIE  NA PLACU JEŹDZIMY Z WŁĄCZONYMI ŚWIATŁAMI!! 

KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA 1 - PRZYGOTOWANIE DO JAZDY:

1. SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW POJAZDÓW ODPOWIEDZIALNYCH    ZA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić 2 wybrane losowo elementy z następujących:      
a) poziom oleju w silniku,      
b) poziom płynu chłodzącego,      
c) poziom płynu hamulcowego,      
d) poziom płynu w spryskiwaczach,      
e) działanie sygnału dźwiękowego,      
f) działanie świateł pozycyjnych/postojowych,      
g) działanie świateł mijania,      
h) działanie świateł drogowych,      
i) działanie świateł hamowania “STOP”,      
j) działanie świateł cofania,      
k) działanie świateł kierunkowskazów,      
l) działanie świateł awaryjnych,      
m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych, jeżeli występuje.

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut. Osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe.

2) WŁAŚCIWE USTAWIENIE FOTELA, LUSTEREK, ZAGŁÓWKÓW I ZAPIĘCIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA (JEŻELI POJAZD JEST W NIE WYPOSAŻONY), UPEWNIENIE SIĘ, CZY DRZWI POJAZDU SĄ ZAMKNIĘTE,
 • w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
 • w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
 • zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy – jeżeli występuje,
3) DODATKOWO DLA KATEGORII A, A1:

a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony),     


b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,     


c) podparcie motocykla na podpórce,

4) DODATKOWO DLA KATEGORII T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:

a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych),         elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,  

  

b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa -pojazd silnikowy obok          przyczepy) – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,

5) DODATKOWO DLA KATEGORII D, D+E, D1, D1+E

sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia.

KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA 2 - JAZDA PASEM RUCHU DO PRZODU I TYŁU

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli 9,

 

2) upewnienie się o możliwości jazdy,     
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,     
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
3)  płynne ruszenie     
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,     
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

 

4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu,   
zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

 

5) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:     
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,     
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu,           w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

 

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk(w przypadku    kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

 

7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,


8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas

 • w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.

KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA 3 - PARKOWANIE SKOŚNE (WJAZD PRZODEM - WYJAZD TYŁEM) I ZADANIA 4 - PARKOWANIE PROSTOPADŁE (WJAZD TYŁEM - WYJAZD PRZODEM LUB WJAZD PRZODEM - WYJAZD TYŁEM)(DOT. KAT. C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E)

1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli 9,

 

2) upewnienie się o możliwości jazdy,     
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,     
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
3)  płynne ruszenie     
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego – w przypadku kiedy jest uruchomiony,     
b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

 

4) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 – płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu,   
zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

 

5) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:     
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,     
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu,           w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

 

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk(w przypadku    kategorii B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

 

7) nienajeżdżanie oraz niepotrącanie pachołków lub tyczek,


8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości nie większej niż 1 m od linii ograniczającej pas

 • w przypadku egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E dopuszcza się jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania zadania.

KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA 5 - PARKOWANIE RÓWNOLEGŁE (WJAZD TYŁEM - WYJAZD PRZODEM)(DOT. KAT. C, C1, D, D1 )

1) pozycja początkowa pojazdu określona w Rozporządzeniu MI,


2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,


3) w czasie wykonywania zadania: 
    
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,     
b) pojazd nie może:

 • naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki),
 • najechać na krawężnik,

 

4) pozycja pojazdu na stanowisku – wewnątrz stanowiska

KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA 6 - ZAWRACANIE (DOT. KAT. C, C1 )

1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,


2) sposób zawracania:     

a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,     
b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).

KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA 7 - RUSZANIE Z MIEJSCA DO PRZODU NA WZNIESIENIU

1) Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć – osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

KRYTERIA OCENY WYKONANIA ZADANIA 8 - SLALOM (JAZDA PO ŁUKACH W KSZTAŁCIE CYFRY 8 I POMIĘDZY 5 PACHOŁKAMI)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,     
b) ocena sytuacji wokół pojazdu,     
c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika,

 

2) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez    podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,

 

3) upewnianie się o możliwości skręcenia.

II KRYTERIA EGZAMINOWANIA NA MIEŚCIE : ZADANIA WYKONYWANE W RUCHU DROGOWYM

1) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.

 

2) Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:     
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,     
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone          dopuszczalne prędkości.

 

3) Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.

 

4) Przejazd przez skrzyżowania:     
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),     
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),     
c) z sygnalizacją świetlną,     
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,     
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*).

 

5) Przejazd przez przejścia dla pieszych.

 

6) W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie:    
a) jednego z następujących manewrów parkowania:

 • prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik,

      b) manewru zawracaniana drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego

 • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.

W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.

 

7) Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**)    i autobusowego.

 


8) Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),      b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu.

 

9) Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy.

 

10) Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:

 • w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
 • manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.

 

11) Rozprzęganie pojazdu przyczepą – zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy      Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie   więcej niż 7 minut.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:

 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.*) Dotyczy miast posiadających przejazd kolejowy lub skrzyżowanie dwupoziomowe położone w odległości nie większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania.**) Dotyczy miast z komunikacją tramwajową

GOTOWY? NIE CZEKAJ DŁUŻEJ, ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Call Now Button