DOKUMENTY NA EGZAMIN

1.DOKUMENTY NA EGZAMIN DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY KURS PO 19.01.2013 R.

 

Osoby zapisujące się na egzamin państwowy, które rozpoczęły kurs po 19.01.2013 r. zgłaszają się tylko z profilem kandydata na kierowcę oraz opłatą za egzamin dodatkowo na miejscu wypełniają wniosek.

2.DOKUMENTY NA EGZAMIN DLA OSÓB, KTÓRE ROZPOCZĘŁY KURS PRZED 19.01.2013 R.

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Dziale Obsługi Klienta (DOK) wymaganych dokumentów, osobiście lub - w wyjątkowych sytuacjach - przez pełnomocnika (za pisemnym pełnomocnictwem).

SĄ TO NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 
  • wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta
  • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
  • jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego 
  • kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej)
  • pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika
Call Now Button