WSZYSTKO O PKZ

PKZ – PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO

Jest to 21 cyfrowy numer uzyskiwany w Urzędzie Miejskim bądź u Starosty według miejsca wydania prawa jazdy.

Podczas wypełniania wniosku w Urzędzie należy zaznaczyć wszystkie kategorie prawa jazdy, na które chcą Państwo uzyskać kwalifikacje.

PKZ trzeba wyrobić przed rozpoczęciem kursu.

Aby uzyskać PKZ należy:

  • wykonać badanie lekarskie – lekarz jest dostępny w naszym ośrodku – WIĘCEJ INFO>>
  • wykonać badanie psychologiczne – WIĘCEJ INFO>>
  • załączyć kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm – możliwość wykonania na miejscu w każdy poniedziałek 
  • załączyć kserokopię prawa jazdy oraz posiadać oryginał prawa jazdy do wglądu
  • posiadać aktualny dokument tożsamości
  • na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy

Uzyskany profil kierowcy zawodowego należy przedłożyć w biurze conajmniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu. OSK musi każdego kursanta zgłosić do systemu wg przydzielonego PKZ.

Nie ma możliwości rozpoczęcia szkolenia bez PKZ.

Call Now Button