Ładowanie strony
WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: zł
Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Poradnik

Dokumenty na egzamin


Dokumenty na egzamin dla osób, które rozpoczęły kurs po 19.01.2013 r.

Osoby zapisujące się na egzamin państwowy, które rozpoczęły kurs po 19.01.2013 r. zgłaszają się tylko z profilem kandydata na kierowcę oraz opłatą za egzamin dodatkowo na miejscu wypełniają wniosek.

Dokumenty na egzamin dla osób, które rozpoczęły kurs przed 19.01.2013 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Dziale Obsługi Klienta (DOK) wymaganych dokumentów, osobiście lub - w wyjątkowych sytuacjach - przez pełnomocnika (za pisemnym pełnomocnictwem).Są to następujące dokumenty:

  1. B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1  
  2. B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie        odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E        
  3. A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D