ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSUPARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Poradnik

wszystkie informacje o PKZ

PKZ - PROFIL KIEROWCY ZAWODOWEGO

Jest to 21 cyfrowy numer uzyskiwany w Urzędzie Miasta bądź u Starosty według miejsca wydania prawa jazdy.

Podczas wypełniania wniosku w Urzędzie należy zaznaczyć wszystkie kategorie prawa jazdy, na które chcą Państwo uzyskać kwalifikacje.

PKZ trzeba wyrobić przed rozpoczęciem kursu.

Aby uzyskać PKZ należy:

  • wykonać badanie lekarskie - lekarz jest dostępny w naszym ośrodku - ustawowy koszt badań wynosi 200zł
  • wykonać badanie psychologiczne - ustawowy koszt badań wynosi 150zł
  • załączyć kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm - możliwość wykonania na miejscu w każdy poniedziałek - koszt 40zł
  • załączyć kserokopię prawa jazdy oraz posiadać oryginał prawa jazdy do wglądu
  • posiadać aktualny dokument tożsamości
  • na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy

Uzyskany profil kierowcy zawodowego należy przedłożyć w biurze conajmniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu. OSK musi każdego kursanta zgłosić do systemu wg przydzielonego PKZ.

Nie ma możliwości rozpoczęcia szkolenia bez PKZ.