ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSUPARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Poradnik

wszystkie informacje o PKK

PKK - PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

Jest to 20 cyfrowy numer uzyskiwany w Urzędzie Miasta bądź u Starosty według miejsca zameldowania.

Numer PKK jest wydawany osobno do każdej kategorii prawa jazdy. Np. przy zapisie na kat. A i B należy posiadać 2 profile kandydata na kierowcę.

Podczas wypełniania wniosku w Urzędzie należy zaznaczyć wszystkie kategorie prawa jazdy na które chcą się Państwo zapisać.

PKK trzeba wyrobić przed rozpoczęciem kursu.

Aby uzyskać PKK należy:

  • wykonać badanie lekarskie - taki lekarz jest dostępny w naszym ośrodku codziennie - ustawowy koszt badań wynosi 200 zł
  • wykonać badanie psychologiczne zapisując się na kurs kat. C,E+C oraz D - psycholog jest dostępny w naszym ośrodku codziennie - ustawowy koszt badań wynosi 150 zł
  • załączyć kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm
  • załączyć kserokopię prawa jazdy oraz oryginał prawa jazdy do wglądu dla kat. C,E+C oraz D
  • aktualny dowód osobisty bądź paszport (do wglądu)
  • na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie prawa jazdy
  • osoby poniżej 18roku życia muszą do Urzędu zgłosić się z jednym opiekunem prawnym oraz posiadać przy sobie zgodę obojga rodziców bądź opiekunków na uczestnictwo w kursie prawa jazdy

Uzyskany profil kandydata na kierowcę należy przedłożyć w biurze conajmniej jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem kursu. OSK musi każdego kursanta zgłosić do systemu wg przydzielonego PKK.

Nie ma możliwości rozpoczęcia szkolenia bez PKK.

Osoby, które realizowały kurs przed 2013 rokiem również muszą wyrobić PKK: 

  • przed podejściem do egzaminu państwowego w WORD
  • przed zapisaniem się na szkolenie uzupełniające (szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które mają zakończony kurs, ale nie podeszły bądź nie zdały egzaminu Państwowego w WORD)
  • przed zapisaniem się na kontynuację kursu - szkolenie podstawowe (szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które rozpoczęły kurs i go nie ukończyły - brak zaświadczenia o ukończeniu kursu). Do rozpoczęcia szkolenia dodatkowo niezbędna jest karta przeprowadzonych zajęć z OSK z informacją o zrealizowanych godzinach oraz podpisem i pieczątką kierownika OSK. W przypadku gdy OSK już nie istnieje taką informację wydaje Urząd.