ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSUPARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Inne

Regulamin szkolenia uzupełniającego

  • Kursant zapłaci z góry opłatę za przeprowadzenie szkolenia uzupełniającego.
  • Kursant wyraża zgodę na przeprowadzenie zajęć przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, o którym stanowi art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
  • Świadczenie szkoły jazdy uznaje się za spełnione poprzez pozostawanie szkoły jazdy w gotowości do przeprowadzenia zajęć w ustalonym indywidualnie z kursantem terminie zajęć.
  • Nie później niż na 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem przeprowadzania zajęć kursant może odwołać zajęcia w ten sposób, że poinformuje szkołę jazdy w formie wiadomości elektronicznej e-mail wysłanej na adres biuro@kursant.wroclaw.pl.
  • Po odwołaniu zajęć w sposób określony w ustępie powyższym kursant może umówić na inny termin przeprowadzenia zajęć lub odstąpić od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  • Jeżeli kursant nie stawi się na umówiony termin zajęć albo odwoła zajęcia w sposób naruszający postanowienia ustępu 4, to wynagrodzenie szkoły jazdy za nieprzeprowadzone zajęcia nie podlega zwrotowi i zostaje potrącone z naliczoną karą umowną należną szkole jazdy, której wysokość będzie odpowiadać wysokości opłaty za szkolenie uzupełniające obliczonej według schematu: ilość godzin nieprzeprowadzonych zajęć x wysokość umówionej opłaty za jedną godzinę nauki jazdy.