ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSUPARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Poradnik

Obowiązkowe skrzyżowania na egzamin z prawa jazdy

Nauka jazdy - trudne skrzyżowania w strefie egzaminacyjnej

 

Skrzyżowania obowiązkowe w trakcie realizacji szkolenia

 

 

Skrzyżowanie ul. Klimasa z ulicą Tarnogajską (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Tarnogajska w ul. Piękną i w ul. Armii Krajowej (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Nyska w ul. Piękną lub zawracanie (OSK Kursant)

Skrzyżowanie jazda od str. ul. Bardzkiej w 4-kierunkach (OSK Kursant)w ul. Kamiennąw ul. Hubską w ul. Jesionową skręt w prawo w ul. Piękną

Skrzyżowanie ul. Piękna dojazd do ul. Bardzkiej w 3 kierunkach (OSK Kursant)na wprost w ul. Kamienną(nie zmieniamy pasa),w prawo i w prawo  w ul. Hubską w prawo i w prawo na skrzyżowaniu z sygnalizacją skręt w ul Jesionową

Skrzyżowanie skręt z ul.Hubskiej w Św. Jerzego (OSK Kursant) 

Skrzyżowanie skręt w ul. Kamienną (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul Gazowa z ul. Karwińską skręt w lewo (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Karwińska skręt w lewo w ul. Mościckiego w str. Brochowa (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Mościckiego z ul. Wiaduktową (OSK Kursant)

Skrzyżowanie na Brochowie ul. Mościckiego z ul. Chińską w ul. Koreańską (OSK Kursant)

Brochów – przejazdy kolejowe ul.Centralna / ul.Konduktorską (OSK Kursant) 

ul.Buforowa / ul.Radomierzycka jazda w kierunku Strzelina rondo (OSK Kursant)

Ul.Armii Krajowej zjazd estakadą w kierunku Opola (OSK Kursant)

Ul.Armii Krajowej zjazd z estakady na ul. Krakowską w str. ul. Kościuszki (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Kościuszki z ul.Pułaskiego (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul skręt z ul. Piłsudskiego w prawo w ul. Dmowskiego (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Gajowa z ul.Dyrekcyjną dojazd do ul.Pułaskiego (OSK Kursant)

Skrzyż. ul Kamienna z ul. Dyrekcyjną skręt w lewo (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Dyrekcyjna/Gliniana/Ślężna wjazd od ul. Dyrekcyjnej (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Gliniana z Łódzką (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Wesoła z Ciepłą (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Kamienna z ul.Borowską (OSK Kursant)

Proszę przejeżdżać wszystkie skrzyżowania Ze znakiem stop.

Skrzyżowanie ul.Orzechowa skręt w lewo w ul.Armii Krajowej (OSK Kursant)

Ul. Jabłeczna - strefa zamieszkania (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul Armii Krajowej skręt w lewo w ul Bardzką (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Gazowa z ul.Międzyleską (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Bogedaina z ul.Armii Krajowej (OSK Kursant)

Wyjazd z Tranzbudu do ul. Bogedajna (z płyt betonowych) (OSK Kursant)

Skrzyżowanie skręt w lewo z ul. Św. Jerzego w ul. Hubską (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Gliniana /Borowska przesunięty pas ruchu (OSK Kursant)

Rondo obok Sky Tower (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Gajowicka/Zaporowska (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich (OSK Kursant)

Skrzyżowamnie ul.Ślężna skręt w lewo w ul. Kamienną (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Komandorska z ul.Wielką uwaga znak stop (OSK Kursant) 

Zawracanie ul. Wiśniowa (wieża ciśnień) (OSK Kursant) 

Zawracanie ul. Borowska z ul. Jabłeczną (OSK Kursant) 

Zawracanie na ul. Borowskiej (OSK Kursant) 

Skrzyżowanie ul.Borowska z ul.Kuronia i z ul.Wieczystą (OSK Kursant) 

Skrzyżowanie ul. Gajowa z ul. Kamienną zawracanie (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Gajowa z ul. Glinianą (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul. Łagiewinicka (OSK Kursant)

Skrzyżowania w strefie ograniczonej prędkości z wysepką w środku - skręty w lewo wykonujemy objeżdżając

Skrzyżowanie ul.Karwińska skręt w lewo w ul.Opolską (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Krakowska/Kościuszki/Traugutta zawracanie (OSK Kursant)

Skrzyżowanie ul.Borowska /Sucha skręt w prawo (OSK Kursant)