ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSUPARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Poradnik

Dokumenty na egzamin

Dokumenty na egzamin dla osób, które rozpoczęły kurs po 19.01.2013 r.

Osoby zapisujące się na egzamin państwowy, które rozpoczęły kurs po 19.01.2013 r. zgłaszają się tylko z profilem kandydata na kierowcę oraz opłatą za egzamin dodatkowo na miejscu wypełniają wniosek.

Dokumenty na egzamin dla osób, które rozpoczęły kurs przed 19.01.2013 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Dziale Obsługi Klienta (DOK) wymaganych dokumentów, osobiście lub - w wyjątkowych sytuacjach - przez pełnomocnika (za pisemnym pełnomocnictwem).Są to następujące dokumenty:

 • wniosek na druku do pobrania w Dziale Obsługi Klienta
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • jedna wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (osoba bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, ukazująca głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem; zachowane musi być równomierne oświetlenie twarzy)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, a ubiega się o prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej):
 • 1. B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D, D1
 • 2. B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E
 • 3. A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D
 • zaświadczenie o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli jest żołnierzem ubiegającym się o prawo jazdy kategorii D lub D1, który nie ukończył 21 lat
 • pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika