ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSUPARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Poradnik

Cennik egzaminów

Przed przystąpieniem do egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę. Można to uczynić bezpośrednio w Agencji PKO BP S.A., która znajduje się w Dziale Obsługi Klienta WORD i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 19:00 lub wpłacić na konto Ośrodka.

Zawsze aktualny cennik egzaminów można znaleźć pod adresem:
Cennik egzaminów WORD Wrocław

Obowiązuje cena dnia egzaminu

Zniżka 50% za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia i jazda egzaminacyjna odbywa się ich pojazdem.

W przypadku gdy na wniosek osoby wyznaczono termin egzaminu łączonego (teoria i praktyka w tym samym dniu), a osoba ta uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego to nie może ona przystąpić do egzaminu praktycznego. W celu ponownego przystąpienia do egzaminu, osoba jest zobowiązana do wniesienia pełnej opłaty za egzamin teoretyczny i 50% opłaty za egzamin praktyczny.

Opłaty zwiększa się o 50%, gdy na wniosek osoby egzaminowanej w sprawdzeniu kwalifikacji bierze udział dodatkowo egzaminator nadzorujący.