Notice: Uninitialized string offset: 0 in /core/i18n/i18n.php on line 47

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /core/i18n/i18n.php on line 47

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /core/i18n/i18n.php on line 47

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /core/i18n/i18n.php on line 47

Notice: Uninitialized string offset: 0 in /core/i18n/i18n.php on line 47
WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: 500 zł Cena promocyjna*: 350 zł
Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Szkolenie okresowe zawodowych kierowców

CENNIK

Płatność w całości: 500 zł
Płatność w całości cena promocyjna*: 350 zł


Cena 350 zł przeznaczona jest dla grup minimum 5 osobowych

Zapisz się i opłać kurs

DOKUMENTY DO PORBRANIA

NAJBLIŻSZE TERMINY Szkolenie okresowe zawodowych kierowców

spotkanie organizacyjne

rozpoczecie kursu

Najważniejsze informacje

Kurs obejmuje:

35 godzin zajęć teoretycznych

Szkolenie dla kierowców wykonujących transport drogowy

Szkolenie okresowe zawodowych kierowców

Szkolenie okresowe jest niezbędne dla kierowców, którzy posiadają prawo jazdy i świadectwo na przewóz osób lub rzeczy. Świadectwo ważne jest tylko 5 lat.

Po zakończeniu takiego szkolenia odbierasz poświadczenie o zakończeniu bez egzaminu .

W naszej szkole jest możliwość ustalenia innego dodatkowego terminu szkolenia np. dla szkoleń grupowych lub indywidualnych.

Przypominamy - po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego będzie potrzebne badanie lekarskie i psychologiczne, które trzeba dostarczyć do wydziału komunikacji (zostanie dokonany odpowiedni wpis w prawo jazdy tzw. kod 95).

Szkoła Jazdy Kursant jako jedyna we Wrocławiu przeprowadza kurs kwalifikacji na przewóz rzeczy/osób z wykładowcami z Inspekcji Transpotru Drogowego. Wiedza instruktorów oraz bierzące zmiany w przepisach przekazywane są na zajęciach. Dodatkowo szkolenie z tachografem cyfrowym i omawianie testów e

gzaminacyjnych to atuty i wyższość szkolenia nad szkoleniem z udziałem e-learningu.

Nie zapisuj się na kurs w systemie e-learningu (wszystkie godziny szkolenia musisz odbyć w danym ośrodku szkolenia ) siedząc przed komputerem i przechodząc etapy szkolenia. Komputer nie odpowie na Twoje pytania i wątpliwości.

Kurs otrzymał Akredytację co jest potwierdzeniem wysokiego poziomu szkolenia.

1. Podstawa prawna szkoleń okresowych

Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, stanowią:

a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr125, poz. 874 ze zmianami)

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawieszkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz.805 ze zm.).

2. Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba która:

1a) posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej:· jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego - przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe albo,

b) studiuje od conajmniej 6 miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

2) wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

3. Czas trwania bloków programowych

Szkolenie okresowe w formie kursu lub cyklu zajęć obejmuje 35 godz. zajęć teoretycznych (pięć modułów tematycznych po 7 godzin).

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

4. Szkolenie okresowe.

Kierownik Ośrodka Szkolenia wydawał będzie świadectwo kwalifikacji zawodowej osobom, które ukończyły wymagane zajęcia w ramach szkolenia okresowego, potwierdzające odbycie szkolenia okresowego.

UWAGA !!! REKONWERSJA !!!

Dofinansowanie dla wszystkich żołnierzy zawodowych z Wojskowego Biura Emerytalnego.

Istnieje możliwość uzyskania z Rekonwersji nawet 5600 zł.

Dofinansowanie można otrzymać na każdy kurs podnoszący kwalifikacje.

Prawo jazdy kat. C,E/C,D,A, świadectwo kwalifikacji, koparki, ładowarki i cały sprzęt ciężki, dźwigi, HDS i wiele innych. 

W zależności od posiadanego stażu można uzyskać:

Zapraszamy na kursy ze 100% dofinansowaniem 


Notice: Uninitialized string offset: 0 in /core/i18n/i18n.php on line 47