WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: 700 zł
Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Operatora elektrowni polowej KL III

DOKUMENTY DO PORBRANIA

NAJBLIŻSZE TERMINY

spotkanie organizacyjne

rozpoczecie kursu

Najważniejsze informacje

Kurs obejmuje:

88 godzin zajęć teoretycznych

Certyfikat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa

Zdobycie certyfikatu przez Ośrodek Szkoleniowy KURSANT. Do pobrania -> Certyfikat Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Zajęcia rozpoczynamy o godzinie 16.00 w głównym biurze przy ul. Tarnogajskiej 5/9.

Kursy są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Program szkolenia

Czas trwania: 88 godzin.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie operatora elektrowni polowej kl. III o mocy do 125 kVA. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu operatora elektrowni polowej kl. III o mocy do 125 kVA (otrzymuje świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

Opis efektów kształcenia.

Uczestnicy kursu powinni:

Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne na kursach operatorów maszyn różnych i innych urządzeń technicznych posiadają odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebne do prowadzenia zajęć, uprawnienia pedagogiczne, długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe oraz akceptację IMBiGS do prowadzenia zajęć na kursach operatorów maszyn różnych i innych urządzeń technicznych.

Instruktorzy zajęć praktycznych posiadają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, kurs pedagogiczny, długoletnią praktykę w pracy na maszynach oraz akceptację IMBiGS do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach operatorów maszyn różnych i innych urządzeń technicznych.

Minimalne warunki przyjęcia na kurs: