WYPEŁNIJ FORMULARZA ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: 700 zł
Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

HDS Wrocław

CENNIK

700 zł

Zapłać za kurs
DOKUMENTY DO PORBRANIA
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Kurs obejmuje:

23 godzin zajęć teoretycznych
10 godzin zajęć praktycznych (zajęcia są przeznaczone dla całej grupy).

Warunki przyjęcia na kurs HDS Wrocław
ukończone 18 lat,

wykształcenie minimim podstawowe,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS Wrocław (w ośrodku szkolenia kierowców jest lekarz),
przynajmniej prawo jazdy kategorii C, w przypadku posiadania prawa jazdy B kursant ma możliwości otrzymania uprawnienia do obsługi żurawii typu HDS

Kurs na operatora dźwigów HDS

Kurs rozpoczyna się o godz. 10.00 przy ul. Tarnogajskiej 5/9. Zajęcia odbywają się przez 2 weekendy.(do dnia rozpoczęcia kursu proszę dokonać formalności w głównym biurze przy ul. Tarnogajskiej 5/9 tel. 71 336 78 08, 607-662-688)

Formalności prosimy dokonać najpóźniej przed dniem rozpoczęcia kursu inf. 607-662-688

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi - typu HDS przewoźnych i przenośnych.

Nasza firma oferuje Państwu przeprowadzenie szkoleń na oraz kursów zarówno indywidualnych jak i grupowych. Realizujemy szkolenia w ośrodku oraz u klienta jeżeli posiada on niezbędne zaplecze techniczne do przeprowadzania zajęć praktycznych.Certyfikat potrzebny za granicą dodatkowa opłata (opłaty dokonuje się na konto UDT)

Warunki przyjęcia na kurs HDS Wrocław


ukończone 18 lat,
wykształcenie minimim podstawowe,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS Wrocław (w ośrodku szkolenia kierowców jest lekarz),
przynajmniej prawo jazdy kategorii C, w przypadku posiadania prawa jazdy B kursant ma możliwości otrzymania uprawnienia do obsługi żurawii typu HDS

Podczas kursu na HDS Wrocław zdobędziesz wiedzę na temat: