ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Cena regularna: 1500 zł


PARAGON FAKTURA

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Po dokonaniu opłaty należy w terminie 7 dni zgłosić się do biura celem podpisania umowy.

Jestem świadoma/y, że dokonując rezygnacji ze szkolenia przed rozpoczęciem kursu opłata manipulacyjna wynosi 200 zł.

Doradca ADR do spraw bezpieczeństwa

Doradca ADR do spraw bezpieczeństwa

CENNIK

1500 zł

Zapisz się i opłać kurs

Twoja
Zapisz się i wybierz "Płacę z PayU" - w kolejnym kroku wybierz "Raty" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

DOKUMENTY DO PORBRANIA

Najważniejsze informacje

Kurs doradcy ADR obejmuje:

46 godzin zajęć teoretycznych

Szkolenie odbędzie się przy zapisie minimum 8 osób.

Gwarantujemy:

  • szkolenie przez profesjonalnych instruktorów z wieloletnim doświadczeniem
  • zajęcia teoretyczne - rano, po południu, w weekendy
  • badania lekarskie oraz psychologiczne codziennie od poniedziałku do piątku
  • pozostałe atuty - sprawdź

NAJBLIŻSZE TERMINY Doradca ADR do spraw bezpieczeństwa

spotkanie organizacyjne

rozpoczecie kursu

Przepisy ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Art. 15.1.) oraz Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (1.8.3.1) nakładają na przedsiębiorcę, który wykonuje przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane
z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, obowiązek wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (DGSA – Dangerous Goods Safety Advisor)

Doradca wykonuje obowiązki na podstawie przepisów podanych w ADR (1.8.3.3):

Współpraca z doradcą w znacznym stopniu zmniejsza koszty związane z prowadzeniem działalności związanej z towarami niebezpiecznymi oraz pozwala uniknąć kar administracyjnych nakładanych przez inspektorów inspekcji transportu drogowego.

Wymagania dla uczestników szkolenia:

Program szkolenia:

Egzamin dla doradców składa się z:

W każdym pytaniu testowym podane są trzy odpowiedzi do wyboru, z których przynajmniej jedna jest prawdziwa. Zadaniem zdającego jest wskazanie w arkuszu odpowiedzi, które odpowiedzi są prawdziwe i które odpowiedzi są fałszywe. Jeśli odpowiedź jest prawdziwa, w odpowiedniej rubryce należy wpisać cyfrę „1”, jeżeli odpowiedź jest fałszywa należy wpisać cyfrę „0".

Każda z trzech prawidłowo zaznaczonych odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne jest osobno punktowana, a więc za każde pytanie można uzyskać maksymalnie 3 punkty. Minimalny procentowy próg punktów pozostał na dotychczasowym poziomie 80%, co oznacza, że aby zdać egzamin trzeba uzyskać z testu z części ogólnej przynajmniej 72 punkty, z części szczegółowej przynajmniej 48 punktów oraz prawidłowo rozwiązać zadanie opisowe (o ile egzamin je obejmuje).

Koszt egzaminu wynosi: 500 zł

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu są podane na stronie ministerstwa - sprawdź tutaj

UWAGA !!! REKONWERSJA !!!

Dofinansowanie dla wszystkich żołnierzy zawodowych z Wojskowego Biura Emerytalnego.

Istnieje możliwość uzyskania z Rekonwersji nawet 8000 zł.

Dofinansowanie można otrzymać na każdy kurs podnoszący kwalifikacje.

Prawo jazdy kat. C,E/C,D,A, świadectwo kwalifikacji, koparki, ładowarki i cały sprzęt ciężki, dźwigi, HDS i wiele innych.

W zależności od posiadanego stażu można uzyskać:

Zapraszamy na kursy ze 100% dofinansowaniem