ZAPIS NA KURS
Zamknij

KURS *

DATA KURSU

Zapisz sięZamknij

Chcę otrzymywać najnowsze informacje na temat mojego kursu oraz aktualnych przepisów drogowych i promocji w OSK Kursant na podany adres e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularz dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisu na kurs (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.).

Aktualności

2017-12-29

Prawo jazdy 2018 r. – Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. będą objęte nowelizacją przepisów.

Jakie ​zmiany​?

 • 2 lata ograniczeń w ‘okresie próbnym’
 • ​Obowiązkowe szkolenie teoretyczne i praktyczne (prawdopodobnie w ODTJ)
 • Dodatkowe limity ​ograniczenia ​prędkości
 • Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy
 • Zielony listek (na każdym pojeździe w którym kieruje młody kierowca) ​przez 8 miesięcy
 • Możliwe przedłużenie okresu próbnego decyzją starosty

Łączny dodatkowy koszt dla przyszłego kierowcy około 450 zł

 • 2 lata ograniczeń Okres próbny obejmie osoby, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Taka kategoria uprawnia przede wszystkim do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), motorowerem i czterokołowcem lekkim. Okres próby będzie trwał 2 lata. Czas jego obowiązywania będzie liczył się od dnia, w którym kierowca odbierze dokument prawa jazdy.
 • Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający oraz obowiązkowe szkolenie praktyczne Kursy doszkalające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego będą prowadziły ​WORD-y​​. Przybiorą one formę 2 – godzinnych zajęć teoretycznych. Obejmą one w szczególności przedstawienie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, problematyki wypadków drogowych, psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Z kolei praktyczne szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym będą prowadziły ośrodki doskonalenia techniki jazdy. W czasie 1 godziny ćwiczeń praktycznych kierowcy zostaną ukazane niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości. Zarówno udział w kursie, jak i w szkoleniu będzie odpłatny. Oba trzeba będzie zaliczyć między 4. a 8. Miesiącem od dnia odebrania prawa jazdy.
 • ​L​imity prędkości Młodych kierowców przed upływem 8 miesiąca okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. Taki kierowca nie będzie mógł przekraczać prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
 • Zakaz podejmowania pracy w czasie​ 8 miesięcy​ nie będzie mógł on również podejmować pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B i osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej na kierowaniu takim pojazdem.
 • Zielony listek Samochód, którym będzie się poruszał kierowca poddany okresowi próbnemu będzie musiał zostać oznakowany z tyły i z przodu okrągłą nalepką barwy białej, na którym to białym tle znajdzie się zielony liść klonowy. Taki symbol trzeba będzie posiadać na samochodzie przez pierwszych 8 miesięcy i to niezależnie od tego, czy kierowca będzie poruszał się swoim, czy też cudzym autem.
 • Przedłużenie okresu próbnego Okres próbny będzie można nie tylko kilkakrotnie powtarzać w trakcie całej swojej kariery za kółkiem. W pewnych sytuacjach będzie on również podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji starosty. Będzie to możliwe w razie, gdy w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu. W takiej sytuacji okres próbny ulegnie obowiązkowo przedłużeniu o 2 lata.